Digital skilting

Infoskjerm

Informer ansatte og besøkende der de er med infoskjerm

Hold besøkende og ansatte oppdatert til enhver tid på nyheter eller annet innhold som er viktig for bedriften å dele på en infoskjerm. Det skaper trivsel å være velinformert, noe som igjen skaper økt motivasjon og produktivitet. 

Trenger du noen tips til hvilket innhold du kan vise til dine ansatte? Vi vet at det lønner seg å få noen tips fra en dyktig innholdsprodusent! Se hvorfor her: Bruk tid på innholdsproduksjon – det lønner seg! 

Finn ut mer

Menyskjerm

Vindusskjerm

Innholdsproduksjon

Support og overvåkning