Infoskjerm

Internkommunikasjon trenger ikke være vanskelig

Hvordan sørger du for at din bedrift holder de ansatte orientert om ting som skjer på arbeidsplassen? Mail? Sharepoint? Intranett? Får de ansatte med seg informasjonen du gjerne vil at de skal få med seg? Antakeligvis ikke. Det største hinderet i at de ansatte ikke får med seg informasjonen du ønsker å dele med dem, er at de aktivt må oppsøke informasjonen selv. Hvordan løser vi det? Med en infoskjerm, selvfølgelig.

Synliggjøre informasjon

Vi kan hjelpe din bedrift med å synliggjøre relevant informasjon fra eksisterende datakilder som f.eks. fra Sharepoint og Power BI. Med integrasjoner til Microsoft 365, kan rapporter og annen data enkelt visualiseres på en skjerm i et fellesområde eller avdeling. Så lenge dere har dataen, kan vi hjelpe dere med å få den ut i live på en skjerm.

Intranett er noe mange bedrifter har, men som dessverre blir for lite brukt av de ansatte. Noe av grunnen kan være at de ansatte fort kan «drukne» i alt innholdet som ligger der. Ved å vise en teaser på skjerm, til en aktuell sak på intranettet kan det bidra til økt trafikk til deres intranett. De ansatte blir engasjert og vil på den måte oppsøke mer informasjon dersom innholdet er treffende og de ønsker å vite mer.

I tillegg kan du dele «skjermen» og innholdet til ansattes smarttelefoner, tablets, og laptop. Ønsker du å dele innholdet på skjermen til en nettside eller til intranettet, er det også mulig. Dermed kan innholdet på skjermen vises der de ansatte er, ikke bare når de står foran skjermen. I tillegg kan innholdet vises direkte i Microsoft Teams.

Uavhengig om du er Salgsleder som ønsker å vise frem salgstall og KPI’er, IT-sjef som ønsker å overvåke kritiske data, en HR-avdeling som ønsker å formidle nyansettelser eller en kontorsjef som vil informere de ansatte om neste lønningspils har vi løsningen for dette. Alt du trenger er en skjerm, feste til skjermen, programvare og data du ønsker å vise på skjermen.

Vi har skjerm, men vet ikke hvordan vi kan få innhold ut på skjermen

Så flott, da sparte vi kloden for enda en skjerm og lommeboken! Så lenge skjermen fungerer, har en HDMI port eller en innebygd player (som f.eks. Samsung Tizen, LG WebOS, Philips Public Display med Android) kan vi bruke skjermen dere allerede har. Dersom skjermen har en innebygd player kan vi benytte den og slipper en ekstern medieavspiller/player. Viser det seg at du har en vanlig TV eller en annen skjerm som ikke har en intern player har vi selvsagt en ekstern player som vi benytter for at du kan vise innhold på skjermen din.

Innhold

For å spille av innhold på skjermen benytter vi en software som kan vise det dere måtte ønske. Under finner du en liste av ting som kan være av interesse å bruke til intern kommunikasjon:

  • Rapporter fra Power BI
  • Dokumenter fra Sharepoint
  • Publisere bilder og video
  • Bedriftens konto i sosiale medier
  • Widgets som klokke, vær, RSS-feed, nyheter, rutetabell for transport
  • Vise en nettside

Alt innholdet som publiseres til skjermen kan planlegges og tidsstyres. Det gjør at du kan planlegge innhold frem i tid og innholdet vil være synlig i det tidsrommet du ønsker at det skal være synlig.

Det skaper trivsel å være velinformert, noe som igjen skaper økt motivasjon og produktivitet!

Hvordan kommer vi i gang?

Ta kontakt med oss og vi hjelper deg i gang. Vi vil første kartlegge ditt behov og hva dere ønsker å kommunisere, hva dere vil trenger av utstyr, sette utstyr i bestilling og gjennomføre installasjon dersom det er ønskelig. Så lenge dere står for innholdet skal vi sørge for at det vises på skjermen(e).