kommunikasjon med digital signage

Del informasjon
internt

Digital singage software gjør det enkelt å dele bedriftsnyheter og informasjon med hele arbeidsteamet.

Bedre
kommunikasjon

Bedre internkommunikasjon med digital signage gir økt trivsel og effektivitet på arbeidsplassen.

Samkjøring
av teamet

Del resultater, og ros ansatte for gode prestasjoner ved hjelp av digital singage.

Forskjellige måter å bruke
digital signage for bedriftskommunikasjon

Digital signage gjør det mulig for selskaper å dele nyheter og oppdateringer, samt å forbedre internkommunikasjon mellom avdelinger og teams.

La de besøkende finne frem

Med digital skilting finner de besøkende enkelt frem, informasjonen er alltid oppdatert på en kostnadseffektiv måte.

Hold ansatte oppdatert!

Hold ansatte oppdatert til enhver tid på nyheter eller annet innhold som er viktig for bedriften å dele. Det skaper trivsel å være velinformert, noe som igjen skaper økt motivasjon og produktivitet.

Hold oversikt over resultatene

Ved å visualisere f.eks salgsdata på skjerm slik at de ansatte har oversikt, vil dette kunne være med på å engasjere og motivere til ytterligere salg!

Dørskilt til konferanserom

Bruk doorsign utenfor møterom og vis bookings informasjon på digitale skilt, enkelt å bruke. Book fra din kalender, Office 365, Exchange, Gsuite eller direkte på den digitale skjermen.

Kontakt oss