Møterom

Lyd

Hva er god lyd?

Lydopplevelse kan være subjektiv i den forstand at hver enkelt person kan ha sin egen oppfatning av hva som gir en god lydopplevelse. Dette kan avhenge av en rekke faktorer, som personens alder, hørselsevne, musikksmak og individuelle preferanser.

Objektive faktorer som påvirker lyd

Som nevnt er oppfattelse av god lyd subjektivt og derfor er det vanskelig å gi en entydig definisjon av hva som gir en god lydopplevelse, da dette vil variere fra person til person. Samtidig kan det være enkelte objektive faktorer som påvirker lydopplevelsen, for eksempel lydkvaliteten, lydnivået og akustikken i rommet. Disse faktorene kan påvirke lydopplevelsen for alle som hører lyden, selv om den subjektive oppfatningen av lyden kan variere. 

Hvorfor bruke eksterne høyttalere i møterom?

En av grunnene for at det kan være hensiktsmessig å bruke eksterne høyttalere i et møterom kan være at rommet er for stort for at lyden fra de innebygde høyttalerne i en skjerm dekker hele rommet, eller at du har en visningsflate som ikke har innebygde høyttalere. Det kan også være at du ønsker å ha kraftig lyd for å få bedre lydkvalitet i møterommet. I større møterom er det ofte slik at de innebygde høyttalere i skjermen ikke leverer tilstrekkelig god lydkvalitet, og at du ønsker å bruke bedre høyttalere for å forbedre lydopplevelsen. Uansett årsak, kan det være hensiktsmessig å bruke eksterne høyttalere i et møterom for å forbedre lydopplevelsen for deltakerne. Dette gjelder om møterommet skal brukes til videomøter og presentasjoner.  

Hvordan velge rett løsning

Høyttalere kommer i mange former, fasonger og størrelser. Valg av løsning kommer helt an på hvilket visuell utforming du ønsker og hvilket lydbilde du ønsker å oppnå. Vi skiller mellom aktive og passive høyttalere.  

Aktive høyttalere har innebygd forsterker, mens passive høyttalere ikke har dette. Dette betyr at aktive høyttalere kan kobles direkte til en lydkilde, for eksempel en datamaskin eller mobiltelefon, mens passive høyttalere må kobles til en ekstern forsterker. Passive høyttalere krever dermed mer utstyr for å fungere, men de gir ofte bedre lydkvalitet enn aktive høyttalere. Aktive høyttalere er ofte brukt i mindre møterom. Passive høyttalere blir ofte valgt når rommet er stort og lydopplevelsen skal være mer enn bare OK. Valget mellom aktive og passive høyttalere avhenger av dine behov og ønsker, og det kan være lurt å vurdere både fordeler og ulemper ved de ulike alternativene før du tar en beslutning. Dette kan vi selvsagt hjelpe deg med, book og gjerne inn på en befaring for en prat.  

Ulike høyttalere vi kan tilby: 

 • Takinnfelte høyttalere i himlingsplater
 • Søylehøyttalere 
 • Lydplanke 
 • Pendelhøyttalere fra tak 
 • Vegghengte høyttalere 
 • Utendørs høyttalere 
 • Portbalet PA-anlegg 

Lydanlegg til idrettshaller

En idrettshall kan brukes til så mangt og har derfor ofte behov for et lydanlegg som dekker flere bruksområder. Elementer som er viktig å tenke på når man skal installere lydanlegg i en idrettshall: 

 • Lydkvalitet: Det er viktig at lydanlegget er riktig dimensjonert og leverer god lydkvalitet, slik at alle kan høre hva som blir sagt eller spilt av musikk. 
 • Dekningsområde: Det er viktig å sikre at lydanlegget har tilstrekkelig rekkevidde for å nå hele idrettshallen. 
 • Akustikk: Akustikken i idrettshallen kan påvirke lydkvaliteten. Det kan være lurt å vurdere å bruke lydabsorberende materialer for å forbedre akustikken og dermed også lydkvaliteten – ler mer om akustikk her. 
 • Plassering av høyttalere: Det er viktig å plassere høyttalerne på en slik måte at de dekker hele idrettshallen og ikke forstyrrer idrettsutøverne. 
 • Sikkerhet: Det er viktig å sikre at lydanlegget er sikkert å bruke, både for idrettsutøverne og publikum. Dette kan innebære å bruke høyttalere med høy IP-klasse for å beskytte dem mot fuktighet og svette. 
 • Enkel betjening: Det er viktig at lydanlegget er enkelt å betjene, slik at det er lett for idrettsarrangørene å bruke det. 
 • Budsjett: Det kan være lurt å sette opp et budsjett for lydanlegget slik at du kan velge løsninger som passer dine økonomiske behov. 

Bakgrunnslyd til åpne soner

Har du en kantine, et fellesområde, arbeidsområder eller en butikk som kunne hatt behov for litt bakgrunnsmusikk? Det som kan være viktig å tenke på i forkant av en slik investering er: 

 • Lydnivå: Det er viktig å sikre at lydnivået ikke er for høyt, da dette kan være ubehagelig for de som befinner seg i området. Det kan være lurt å sette opp en lydplan for å sikre at lydnivået holdes på et akseptabelt nivå. 
 • Lydkvalitet: Det er viktig at lyden som spilles av er klar og lett å forstå, slik at den ikke forstyrrer de som befinner seg i området. 
 • Valg av musikk: Det kan være lurt å velge musikk som passer for de som befinner seg i området, slik at lyden ikke blir for distraherende. 
 • Plassering av høyttalere: Det er viktig å plassere høyttalerne på en slik måte at de dekker hele området og ikke forstyrrer de som befinner seg der. 
 • Enkel betjening: Det kan være lurt å velge løsninger som er enkle å betjene, slik at det er lett å endre lyden etter behov. 
 • Budsjett: Det kan være lurt å sette opp et budsjett for lydløsningen slik at du kan velge løsninger som passer dine økonomiske behov. 

Finn ut mer

Visningsflate

Videomøte

Møteromsbooking

Presentasjonsdeling

Akustikk