Møterom

Møteromsbooker

Hva er en møteromsbooker?

En møteromsbooker viser når et møterom er ledig, og når det er i bruk. De aller fleste som jobber på kontor har opplevd å komme til et møterom som allerede er i bruk av noen andre, dette kan dere forhindre ved å få installert en møteromsbooker.

Møteromsbooking

Få oversikt over tilgjengeligheten på møterommet

Møteromsbooker gir deg en enkel oversikt over tilgjengeligheten på møterommene. Skjermen kan enkelt tilpasses med egne bilder og video og plasseres rett på utsiden av møterommet. Løsningen er kompatibel med Office 365, Exchange eller G-suite, og kobles direkte opp mot kalender og romresurss. Du kan booke møte på vanlig måte gjennom kalenderen eller booke et adhock-møte direkte på panelet. Har du en korridor med flere møterom? Tenk så oversiktlig det vil være med et bookingpanel utenfor hvert møterom som signaliserer om det er ledig eller opptatt. Panelene har lys rundt hele skjermen som lyser rødt når det er opptatt og grønt når det er ledig.  

Fordeler med bookingpanel

  • Økt effektivitet: Ved å ha en oversikt over tilgjengeligheten på møterommene kan du enkelt planlegge møter. 
  • Bedre bruk av møterom: Bookingsystemer for møterom kan hjelpe deg å sikre at møterommene blir brukt mer effektivt, slik at du ikke har møterom som står tomme mens andre rommene er overbooket. 
  • Enklere å planlegge møter: Møteromsbookingsystemer kan gjøre det enklere å planlegge møter ved at du kan se tilgjengeligheten på møterommene direkte på bookingpanelene. 
  • Visuell indikator: Bookingpaneler lyser rødt om det er opptatt og grønt om det er ledig.  
  • Bookingpanelene kan gjøre det enkelt å booke ad hoc-møter direkte fra panelet, noe som kan være spesielt nyttig for å få møter i gang raskt. 
  • Din organisasjon velger selv hva som skal vises på bookingpanelet (hvem har booket møterommet, tittel på møte, hvor lenge møte skal pågå, nest møte etc.  

Vi leverer to ulike løsninger

Vi leverer to løsninger; Databeat Doorsign og Yealink RoomPanel for Micorosft Teams. 

Databeat doorsign

Skjermen kan enkelt tilpasses med egne bilder og video og plasseres rett på utsiden av møterommet. Løsningen er kompatibel med Office 365, Exchange eller G-suite, og kobles direkte opp mot kalender og romresurss. Du kan booke møte på vanlig måte gjennom kalenderen eller booke et ad-hock-møte direkte på panelet. Har du en korridor med flere møterom? Tenk så oversiktlig det vil være med et bookingpanel utenfor hvert møterom som signaliserer om det er ledig eller opptatt. Panelene har lys rundt hele skjermen som lyser rødt når det er opptatt og grønt når det er ledig.  

Disse panelene kan du få i 10’’ og 13’’. 

Martin har skrevet en artikkel om hvordan bookingpanel fungerer, trykk deg inn her om du vil lære mer: Lær mer om doorsign

På lik linje som Databeat Doorsign gir Yealink RoomPanel en oversikt over tilgjengeligheten på møterommene dine. Løsningen kobles opp mot Microsoft Teams og viser informasjon om møterommene på en skjerm som plasseres utenfor møterommet. Yealink RoomPanel for Microsoft Teams har også en visuell indikator som lyser rødt når rommet er opptatt, lilla dersom rommet er opptatt med et Teams-møte og grønt når det er ledig. Dette er hovedforskjellen mellom Databeat Doorsign og Yelink RoomPanel. Yealink skiller mellom vanlige møter og Teams-møter.  

Med Yealink RoomPanel for Microsoft Teams kan du enkelt se tilgjengeligheten på møterommene dine og booke møter direkte fra panelet. Du kan også se informasjon om pågående møter og kommende møter på panelet. Yealink RoomPanel for Microsoft Teams er kompatibel med Microsoft Teams og kan integreres med Office 365-kalenderen. 

Finn ut mer