Kategorier
digital skilting møteromsløsninger programvare

Sett DatabeatOMNI på autopilot

Som for mange av dine kollegaer i restaurantbransjen, retail og kontor kan man bruke uhensiktsmessig mye tid til å planlegge, redigere og publisere ulike kampanjer. Spesielt om det er snakk om oppheng og oppdateringer av statiske plakater. DatabeatOMNI som vi benytter til våre skjermer har en autopilotfunksjon som gjør at du kan tenke på det som er viktig! Vi deler våre beste tips til hvordan du kan utnytte denne funksjonen best mulig:

Hold åpningstidene oppdatert

I ulike perioder kan det være man må endre åpningstidene, f.eks til sommerferien eller julehandelen. Ved å gjøre endringer i «Service Hours» i DatabeatOMNI, kan du blant annet styre når du ønsker at skjermene skal slå seg av og på. Her kan du også tidsstyre innholdet du ønsker å vise til f.eks ulike tidspunkt på dagen, eller ulike dager. Funksjonen gir deg mulighet til å planlegge ulike kampanjer relativt langt frem i tid dersom du ønsker det.

Slik endrer «Service Hours» i DatabeatOMNI!

Oppdatert på nyheter, innhold og informasjon

Skulle det skjer noe ekstra spennende kan du med enkle grep oppdatere og informere om nyheter, kampanjer og annen informasjon når du ønsker det. Innhold i DatabeatOMNI kan tidsstyres, slik at du kan gjøre jobben og dermed fristille tid til andre viktige oppgaver. Du kan også bruke widgets til å vise ekstern informasjon som f. eks. vær, nyheter, rutetider, Instagram og Facebook. 

Slik tidsstyrer du innhold i DatabeatOMNI.

Enkelt å bruke DatabeatOMNI

DatabeatOMNI er et norskutviklet delingssystem som har fokus på brukervennlighet og funksjonalitet. Systemet er enkelt å bruke, selv for en som ikke jobber med dette til vanlig. Vi sørger for at du får grundig opplæring, og ikke minst den moralske støtten du trenger underveis. Dersom du allikevel ikke ønsker å styre med dette selv har vi også muligheter for å hjelpe med dette.

Denne artikkelen har tatt utgangspunkt i artikkel skrevet av Databeat.